akt

Olivier Dal Vecchio

Inżynier Centrale Lille-
MSc UMIST Manchester
Asesor BREEAM

Prezes zarządu FIBAT

  • Zarządzanie projektami i inwestycjami
  • Nazdzór i doradztwo

Jean-Luc Grange

Inżynier INSA w Lyon - DESS Zarządzanie przedsiębiorstwami - Lyon III

Prezes zarządu CIBAT Ingénierie, Prezes zarządu OJL Construction

  • Zarządzanie projektami i inwestycjami
  • Nadzór i doradztwo
  • Design & Build

Arnaud Cortial

Inżynier INP Grenoble

Dyrektor BEF Energie

  • Projektowanie
  • Równoważenie rozwoju

Grzegorz Kalicki

Inżynier Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynieria Środowiska

Dyrektor ADEO

  • Projektowanie
  • Równoważenie rozwoju
Copyright © 2012-2019 Fibat. All right reserved.